ၿငိမ္းစုစီ ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္ ၂၁ ပါတီ  ျပင္းထန္စြာ ကန္႔ကြက္

လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးေနတဲ့ ၿငိမ္းစုစီဥပေဒကို ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒၾကမ္းကို  ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီ ဦးေဆာင္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၂၁ ပါတီက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္လိုက္ပါတယ္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅ ရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ ပါတီ ၂၁ပါတီရဲ႕ ပူးတြဲ  ေၾကညာခ်က္ထဲမွာ ၿငိမ္းစုစီ ဥပေဒ ျပင္ဆင္မယ့္ ဥပေဒမူၾကမ္းရဲ႕ ပုဒ္မ ၁၈ ဟာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက ေပးအပ္ထားတဲ့ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ မူလအခြင့္အေရးကို ေဖာက္ဖ်က္တယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဥပေဒမူၾကမ္းရဲ႕ ပုဒ္မ ၁၈ မွာ  မည္သူမဆို ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ ကိုယ္က်င့္တရားအက်ိဳးတို႔ကို ပ်က္ျပားေစရန္ အၾကံျဖစ္ေစ၊ ထိုသို႔ ပ်က္ျပားတန္ရာေသာ အေျခအေန ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိလ်က္ႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ ေငြ သို႔မဟုတ္ ပစၥည္းကို လည္းေကာင္း အျခားနည္းလမ္း တခုခုကိုေသာ္ လည္းေကာင္း သံုးစြဲ၍  သူတဦးဦးအား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းျပဳေအာင္ လံႈ႔ေဆာ္ျခင္း၊ ေသြးေဆာင္ျခင္း ျဖားေယာင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ တိုက္တြန္းျခင္းကို ျပဳေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္း ခံရလၽွင္ ထိုသူကို ၃ ႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ရမယ့္အျပင္ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏိုင္တယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒီအခ်က္ဟာ  ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၃၅၄ မွာ ေပးအပ္ထားတဲ့ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ မူလအခြင့္အေရးျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံသားတိုင္းဟာ ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရး တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရး သို႔မဟုတ္ ျပည္သူတို႔ရဲ႕ ကိုယ္က်င့္တရားအက်ိဳးငွာ ျပဌာန္းထားတဲ့ ဥပေဒေတြနဲ႔ မဆန္႔က်င္လၽွင္ မိမိ၏ယံုၾကည္ခ်က္ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေတြကို လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ရွိသည္ဆိုတဲ့ ျပဌာန္းခ်က္တို႔ကို ဥပေဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္ ပုဂၢိဳလ္ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းတို႔က စိတ္ႀကိဳက္အေျခအေန ဖန္တီးႏိုင္ခြင့္ရရွိဖို႔  ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္လာႏိုင္တယ္။ ဒါ့အျပင္ ၿငိမ္းစုစီ ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္ဟာ အာဏာပိုင္ေတြရဲ႕ လုပ္ရပ္အလြဲအမွားေတြကို ဘယ္လိုမွ ေထာက္ျပ ဆန္႔က်င္ျခင္း မျပဳႏိုင္ဖို႔ ထိန္းခ်ဳပ္တာလို႔လည္း ပါတီ ၂၁ ရဲ႕ ေၾကညာခ်က္မွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးနဲ႔ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီ အပါအဝင္ ပါတီ ၂၁ ခုရဲ႕ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္မွာ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုညီညြတ္ေရးပါတီ၊ အမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ၊ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ) စတဲ့ ပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြလည္း ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးထားၾကပါတယ္။

//
More News
Up