A d v e r t i s e m e n t With Us

ေရႀကီး၊ ေရရွား၊ ေရထုညစ္ညမ္းျခင္း ျပႆနာမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံ ခံစားေနရ

ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ေရႀကီးျခင္း၊ ေရရွားပါးျခင္းနဲ႔ ေရထုညစ္ညမ္းျခင္းစတဲ့ ေရနဲ႔ဆက္ႏႊယ္တဲ့ ျပႆနာေတြကို ခံစားေနရတယ္လို႔ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေရအရင္းအျမစ္ ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဒုသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက ေျပာပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပတဲ့  ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂ရက္ ကမာၻ႔ေရေန႔ ၂၀၁၈ အခမ္းအနားမွာ ေျပာခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ေရအရင္းအျမစ္ ဘက္စုံစီမံခန္႔ခြဲမႈကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဟာ အေရးႀကီးတယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။ “ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အလယ္ပိုင္း ေျခာက္ေသြ႔ေဒသေတြကလြဲၿပီး က်န္ေဒသေတြမွာ မိုး ေကာင္းမြန္စြာ ရြာသြန္းေလ့ရွိၿပီး ျမစ္ေခ်ာင္းေတြ၊ သဘာဝေရကန္ေတြနဲ႔ ေရခိုေအာင္းလႊာ အေျမာက္အျမား ရွိေနတယ္၊ လူဦးေရအရ ျဖစ္ေစ၊ စီးပြားေရးအရ ျဖစ္ေစ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ေရရွည္တည္တံ့ေရးအတြက္ ျဖစ္ေစ လုံေလာက္တဲ့ ေရအရင္းအျမစ္ေတြ ရွိတယ္လို႔ ဆိုႏိုင္တယ္၊ ေရအရင္းအျမစ္ကို အသုံးခ်ႏိုင္မယ့္ အခြင့္အလမ္း (Potential) မ်ားျပားတယ္၊ အဲဒီအခြင့္အလမ္းေတြကို အသုံးခ်ႏိုင္ဖို႔  လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္လို႔ ႏိုင္ငံအမ်ားစုကဲ့သို႔ ေရႀကီးျခင္း၊ ေရရွားပါးျခင္းနဲ႔ ေရထုညစ္ညမ္းျခင္း စတဲ့ ေရႏွင့္ဆက္ႏႊယ္သည့္ ျပႆနာေတြကို ခံစားေနရတယ္။” ဒါေၾကာင့္ ေရအရင္းအျမစ္ေတြကို ထိေရာက္စြာ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ဖုိ႔၊ ထိေရာက္ေကာင္းမြန္တဲ့ ေရကို သုံးစြဲႏိုင္ဖို႔၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ဖုိ႔၊ ေရသိုေလွာင္ႏိုင္ဖို႔၊ ဝန္ႀကီးဌာနအလိုက္ မၽွတစြာ ေရခြဲေဝသုံးစြဲႏိုင္ဖို႔နဲ႔ ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီးေတြအၾကား ေရနဲ႔ ဘတ္ဂ်တ္ ခဲြေဝသုံးစြဲႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ ဝန္ႀကီးဌာနေတြ  ပူးေပါင္းညိႇႏိႈင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အေရးႀကီးတယ္လို႔လည္း ဒုသမၼတက ေျပာပါတယ္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ကမာၻ႔ေရေန႔ရဲ႕ အထူးျပဳအေၾကာင္းအရာက “Nature for Water” (ေရ အတြက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္) ျဖစ္ပါတယ္။ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံက ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ကေန ၂ဝ၂၈ ခုႏွစ္အထိကို “ေရဆိုင္ရာ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ဆယ္စုႏွစ္” အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ေရဆိုင္ရာ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဆယ္စုႏွစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ ရည္မွန္းထားပါတယ္။ Photo : Myanmar President Office

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up