ေရြးေကာက္ပြဲ ၄ ႀကိမ္ေျမာက္ဝင္ၿပိဳင္မည့္ ဘုိလီးဗီးယားသမၼတကုိ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပ | DVB