ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒုိင္မွာ မတ္ပဲက ၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၅၄၁,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး မေန႔ကထက္ ၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၂,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ ပဲစင္းငံု ပဲစင္းငံုနီကလည္း ၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၄၂၇,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး မေန႔ကထက္ ၁ တန္ကို ၂,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ ပဲတီစိမ္း ပဲတီစိမ္းကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၃၅ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားၿပီး ၁ ပိႆာကို ၁,၃၃၀ က်ပ္ကေန ၁,၇၁၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိေနပါတယ္။ ကုလားပဲ ကုလားျဖဴလံုးကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၅၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားၿပီး ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးက ၁ ပိႆာကို ၁,၄၀၀ က်ပ္ ရွိပါတယ္။ ေျပာင္းဆံ ေျပာငး္ဆံကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၆၁၀ က်ပ္ကေန ၆၃၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး ၁ ပိႆာကို ၂၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ ပဲလြန္းျဖဴ ပဲလြန္းျဖဴကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၁,၀၃၀ က်ပ္ကေန ၁,၁၆၅ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး ၁ ပိႆာကို ၅၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ဘိုကိတ္ ေအာင္လံကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ဘုိကိတ္ပဲက ၁ တင္းကို ၅၀၀ က်ပ္ က်ဆင္းသြားၿပီး ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးက ၁ တင္းကို ၂၁,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၂၁,၅၀၀ ရွိပါတယ္။ ပဲႀကီး ပဲႀကီးကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ တင္းကို ၂,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာၿပီး ဒီေန႔ေပါက္ေဈးက ၁ တင္းကို ေငြက်ပ္ ၄၃,၀၀၀ က်ပ္ရွိပါတယ္။ ေဖာ္ျပထားတဲ့ သီးႏွံေဈးႏႈန္းေတြထဲ ပဲႀကီးကေတာ့ ေဈးတက္လာပါတယ္။ ျပည္ကုန္စည္ဒုိင္ကို ပဲႀကီး အသစ္ေတြ ဝင္ေရာက္လာၿပီး အေရာင္းကလည္း သြက္ေနတဲ့အတြက္ ေဈးက တက္လာတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ပဲႀကီးအေဟာင္းကေတာ့ ၁ တင္းကုိ ၇၀,၀၀၀ က်ပ္နီးပါးအထိ ေပါက္ေဈးရွိေနတာကိုလည္း ေတြ႔ရပါတယ္။ ပဲအသစ္က ပဲအေဟာင္းေဈးကို မမီေသးေပမယ့္ တျခား ပဲသစ္ေတြနဲ႔စာရင္ အျမင့္ဆံုးေဈး ရရွိေနတဲ့ ပဲလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္သီးႏွံကေတာ့ ပဲစင္းငံုနီပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့အပတ္က ေဈးတက္ခဲ့ေပမယ့္ ဒီတပတ္မွာေတာ့ ပဲအဝင္မ်ားၿပီး အေရာင္းအဝယ္ေအးတဲ့အတြက္ ေဈးက ျပန္လည္က်ဆင္းသြားခဲ့ပါတယ္။ တပတ္အတြင္း ၁ တန္ကို ၅၀,၀၀၀ က်ပ္နီးပါး ေဈးက က်ဆင္းသြားခဲ့ပါတယ္။ အခု ေဖာ္ျပသြားတဲ့ ေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမၽွ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ သတင္း - AMIA

//
More News
Up