ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး မီးစင္ၾကည့္ကေနတာ မဟုတ္ဟု လူကယ္ျပန္၀န္ႀကီးေျပာ | DVB