A d v e r t i s e m e n t With Us

ရန္ကုန္ ကားတင္သြင္းခြင့္မူဝါဒ  ျပည္သူႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကို ႀကိဳတင္အသိေပးမည္

ရန္ကုန္ ကားတင္သြင္းခြင့္ မူဝါဒကို တိုင္းအစိုးရက ျပန္လည္သံုးသပ္စိစစ္ေနၿပီး အေသးစိတ္ကို ျပည္သူနဲ႔ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ထံ ႀကိဳတင္အသိေပးမယ္လို႔ တိုင္းစီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက ေျပာပါတယ္။ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ရက္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္မွာ လသာၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္ဝင္းႏိုင္ ေမးျမန္းတဲ့ “လူပုဂၢိဳလ္ တဦးခ်င္းစီအလိုက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းခြင့္(Free Permit)ကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ျပန္လည္စိစစ္ခြင့္ျပဳေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ”ေမးခြန္းကို ဝန္ႀကီးက ေျဖၾကားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ “၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းခြင့္ မူဝါဒကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔က ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး စိစစ္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ေဆာင္ရြက္မယ့္ အစီအစဥ္အေသးစိတ္ကို တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္နဲ႔ ျပည္သူတို႔ထံ အခ်ိန္မီ ႀကိဳတင္အသိေပး ေၾကညာမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း” ေျဖၾကားသြားပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းမႈေတြအေပၚ အရင္အစိုးရ လက္ထက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ လူပုဂၢိဳလ္တဦးခ်င္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေလၽွာက္ထားမႈေတြ၊ ကုမၸဏီေတြက ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းခြင့္ ေလၽွာက္ထားမႈ၊ နယ္ဝင္လိပ္စာေျပာင္း ေလၽွာက္ထားမႈေတြအေပၚ ဆိုင္းငံ့ထားခဲ့ပါတယ္။ တခါ ၂၀၁၅ ဇန္နဝါရီကစၿပီး  ရန္ကုန္တိုင္း လိပ္စာနဲ႔ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းခြင့္၊ ကုမၸဏီေတြက ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းခြင့္ ေလၽွာက္ထားမႈေတြ၊ အျခား ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးေတြက ရန္ကုန္သို႔ လိပ္စာေျပာင္း ေလၽွာက္ထားမႈေတြကို ကားပါကင္ ေထာက္ခံခ်က္ ေလၽွာက္ထားေစခဲ့ၿပီး တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႔ရဲ႕ ခြင့္ျပဳမိန္႔ပါရွိမွ ခြင့္ျပဳတဲ့စနစ္ကိုလည္း က်င့္သံုးခဲ့ၿပီး ထိေရာက္မႈ မရွိတဲ့အတြက္ ၂၀၁၆ မတ္လအတြင္း ပါကင္ခြင့္ျပဳမိန္႔ ထုတ္ေပးတာကို ရပ္ဆိုင္းခဲ့ျပန္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းခြင့္မူဝါဒေတြ ႏွစ္စဥ္ ျပ႒ာန္းထုတ္ျပန္ၿပီး ျပည္ပက ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းခြင့္ျပဳခဲ့ရာ စီမံခ်က္ စတင္ေဆာင္ရြက္တဲ့ ၂၀၁၁  စက္တင္ဘာလကေန လက္ရွိကာလအထိ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္စီးေရ ၈.၈ သိန္းေက်ာ္ တင္သြင္းခြင့္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ ကားအမ်ားစုဟာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အသံုးျပဳေနၾကၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ လမ္းပိတ္ဆို႔မႈနဲ႔  ယာဥ္ေၾကာ က်ပ္တည္းမႈေတြ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမၽွ ႀကံဳေတြ႔ေနၾကရပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up