ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသက ပင္ခြန္ေတာင္ေပၚေစ်းေန႔ျမင္ကြင္း (ဓာတ္ပံု)

  ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္က ၅ ရက္တခါ ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်တဲ့  ပင္ခြန္ေတာင္ေပၚေစ်းေန႔မွာ ေစ်းသည္ေစ်း၀ယ္ေတြနဲ႔ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကား စည္ကားေနပါတယ္။ ဒီေစ်းကေလးမွာ အနီးနားပတ္၀န္းက်င္ေက်းရြာေတြကေန ေစ်းသည္ေတြ လာေရာက္ၿပီး ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ မုန္႔ေလေပြ၊ သားငါးနဲ႔ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းအစံုအလင္ ေရာင္းခ်တဲ့အျပင္  ရွမ္းရိုးရာ အစားေသာက္ အစံုအလင္ကိုလည္း ေရာင္းခ်ေနတာ ေတြ႔ျမင္ရမွာပါ။ ဓာတ္ပံု-ကိုစ်ာန္

//
More News
Up