ဓာတုေဗဒ ေဖာ္ျမဴလာမ်ားအား သီခ်င္းလိုလုပ္ သင္ၾကားေပးသည့္ ထိုင္းဆရာ ေရပန္းစား (႐ုပ္သံ) | DVB