A d v e r t i s e m e n t With Us

၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ မုဒိမ္းမႈေပါင္း ၃၀၅ မႈ ပုိမိုျဖစ္ပြားခဲ့ဟု ျပည္ထဲေရးထုတ္ျပန္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကထက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈနဲ႔ သက္ႀကီးမုဒိမ္းမႈ စုစုေပါင္း ၃၀၅ မႈ ပုိမုိျဖစ္ပြားခဲ့တယ္လုိ႔ ျပည္ထဲေရးက သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။ ျပည္ထဲေရးက ၂၀၁၆ -၂၀၁၇ မုဒိမ္းမႈမ်ား ျဖစ္ပြဲခဲ့တဲ့အေၾကာင္းအရင္း၊ ေရွာင္ၾကဥ္ရမယ့္အခ်က္မ်ားဆုိၿပီး ေၾကညာခ်က္တေစာင္ ဒီေန႔ထုတ္ျပန္လုိက္တာပါ။ ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲမွာ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈက ၂၂၆ မႈ၊ သက္ႀကီးမုဒိမ္းမႈက ၇၉ မႈ၊ စုစုေပါင္း ၃၀၅ ပုိမိုျဖစ္ပြားခဲ့တယ္လုိ႔ဆုိပါတယ္။ ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္း ၁၅ ခုမွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း  အသက္ ၁၆ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးသူငယ္ေတြ မုဒိမ္းက်င့္ခံရတဲ့ အမႈေပါင္း ၆၇၁ မႈ နဲ႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ ၈၉၇ မႈ။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ အသက္ ၁၆ ႏွစ္အထက္ မိန္းကေလးေတြ မုဒိမ္းက်င့္ခံရတဲ့အမႈ စုစုေပါင္း ၄၂၉ မႈနဲ႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ ၅၀၈ မႈတုိ႔ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္အလိုက္ မုဒိမ္းမႈ စုစုေပါင္း ၁၁၀၀ မႈ နဲ႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ ၁၄၀၅ မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း သက္ငယ္/သက္ႀကီး မုဒိမ္းမႈအမ်ားဆံုး ျဖစ္ပြားတဲ့ တိုင္းေဒသႀကီးေတြကေတာ့ ရန္ကုန္၊ ဧရာ၀တီ၊ မႏၱေလး၊ ပဲခူး နဲ႔ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ မုဒိမ္းမႈျဖစ္ပြားရတဲ့ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းေတြကေတာ့ အသိပညာနည္းပါးမႈ၊ အရက္ေသစာ ေသာက္စားမႈ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ မုဒိမ္းမႈေတြ ပေပ်ာက္ေရးမွာ ရဲတပ္ဖြဲ႔တခုတည္းလုပ္ေဆာင္လုိ႔မရဘဲ လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ မိဘ ဆရာေတြ ၀ုိင္း၀န္းလုပ္ေဆာင္ၾကဖုိ႔လည္း တုိက္တြန္းထားပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up