မတၱရာၿမိဳ႕နယ္တြင္ အသက္ ၂ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးငယ္ အဓမၼက်င့္ခံရၿပီး ေသဆံုး | DVB