ခ်စ္သူမ်ားေန႔၌ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ တည္းခိုခန္းမ်ားတြင္ အသက္မျပည့္သူမ်ား တည္းခိုမႈ ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆး | DVB