A d v e r t i s e m e n t With Us

ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္မွာ မတ္ပဲက ၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၅၅၈,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး ၁ တန္ကို ၆,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္သြားပါတယ္။ ပဲစင္းငံုနီ ပဲစင္းငံုနီကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ တန္ကို ၁၃,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးက ေငြက်ပ္ ၄၆၁,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ ပဲတီစိမ္း ပဲတီစိမ္းကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၃၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးက ၁ ပိႆာကို ၁,၂၀၀ က်ပ္ကေန ၁,၆၇၀ က်ပ္ ရွိပါတယ္။ ေထာပတ္ပဲ ေထာပတ္ပဲကေတာ့ ဒီေန႔မွ ၁ ပိႆာကို ၁,၅၆၅ က်ပ္ကေန ၂,၁၇၅ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး ၁ ပိႆာကို ၂၆၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ ကုလားပဲျခမ္း ကုလားပဲျခမ္းက ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၁၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားၿပီး ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးက ၁,၉၀၀ က်ပ္ကေန ၁,၉၅၀ က်ပ္ ရွိပါတယ္။ ပဲႀကီး ပဲႀကီးကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၂,၄၃၀ က်ပ္ကေန ၂,၅၂၅ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး ၁ ပိႆာကို ၈၅ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ င႐ုတ္ပြ င႐ုတ္ပြ(ဆင္ျဖဴကြၽန္း)ကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ေငြက်ပ္ ၁၂၀,၀၀၀ က်ပ္ကေန ၁၃,၅၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး ၁ ပိႆာကို ၁,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ ထန္းလ်က္ ထန္းလ်က္ကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၂၅ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားၿပီး ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးက ၁ ပိႆာကို ၉၀၀ က်ပ္ကေန ၁,၈၀၀ က်ပ္ ရွိပါတယ္။ ေဖာ္ျပထားတဲ့ သီးႏွံေဈးႏႈန္းေတြထဲက မတ္ပဲနဲ႔ ပဲစင္းငံုနီကေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ အပတ္ကတည္းက ေဈးတက္လာခဲ့ပါတယ္။ ပဲစင္းငံုနီကေတာ့ ရန္ကုန္ ဝယ္လက္ေတြက အဝယ္လုိက္တဲ့အတြက္ နယ္ကုန္စည္ဒိုင္ေတြမွာပါ ေဈးက တက္ေနပါတယ္။ အိႏိၵယႏိုင္ငံမွာလည္း ပဲစင္းငံု အထြက္နည္းတဲ့အတြက္ ေဈးက်ဆင္းေနတဲ့အခ်ိန္ ကုန္သည္ေတြ အမ်ားအျပား ဝယ္ၾကတဲ့အတြက္ ဝယ္လိုအား ျမင့္တက္ၿပီး ျမန္မာပဲစင္းငံုနီေတြက ေဈးတက္ေနတဲ့ အေျခအေန ရွိပါတယ္။ ပဲစင္းငံုက ရန္ကုန္ေဈးကြက္မွာ သံုးရက္အတြင္း ၁ တန္ကို ၂၅,၀၀၀ က်ပ္ေက်ာ္ ေဈးတက္လာခဲ့ပါတယ္။ မတ္ပဲကေတာ့ ပဲစင္းငံုေလာက္ ေဈးအရမ္းမတက္ေပမယ့္ တျဖည္းျဖည္း တက္ေနပါတယ္။ ပံုမွန္ အေရာင္းအဝယ္ သြက္ေနၿပီး အိႏိၵယႏိုင္ငံကလည္း အဝယ္သြက္တဲ့အတြက္ ေဈးက အနည္းငယ္ ျမင့္တက္လာခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အခု ေဖာ္ျပသြားတဲ့ ေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမၽွ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ သတင္း - AMIA

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up