ပရီမီယာ ေကာ္ဖီမစ္စက္႐ံု အလုပ္သမား ၇၀၀ ေက်ာ္ ဆႏၵျပ | DVB