ဆစ္ဒနီရွိ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္တခုတြင္ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြား | DVB