ဘတ္စ္ကားေပၚက လိင္မုဆိုးေတြကို အမ်ိဳးသမီးေတြအေနနဲ႔ ဘယ္လိုတံု႔ျပန္ၾကမလဲ (႐ုပ္သံ) | DVB