ကမၻာ့လက္ေဝွ႔ခ်န္ပီယံရွစ္ ေရႊခါးပတ္လုပဲြ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ က်င္းပမည္ | DVB