A d v e r t i s e m e n t With Us

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ၏ ျပည္သူသို႔ အစီရင္ခံစာ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ထြက္ရွိ

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီရဲ႕ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ျပည္သူသို႔ အစီရင္ခံစာတေစာင္ကို ေကာ္မတီက ပထမဆံုးအႀကိမ္ ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ ေကာ္မတီရဲ႕ အစီရင္ခံစာထဲမွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအထိ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈေတြကို အစီရင္ခံတင္ျပထားၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေျခအေန၊ လူမႈစီးပြားဘဝ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စတဲ့က႑ေတြ ပါဝင္ပါတယ္။ ျပည္နယ္အတြင္း သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း ၁ ခု၊ စြမ္းအင္လုပ္ငန္း ၂၇ ခု၊ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း ၁ ခု အပါအဝင္ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၄၈ ခု ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ အစီရင္ခံစာထဲမွာ ေဖာ္ျပပါရွိပါတယ္။ လူမႈစီးပြားဘဝ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအပိုင္းမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း အလုပ္အကိုင္ရရွိေရး အတြက္ သင္တန္း ၂၂ မ်ဳိးမွာ သင္တန္းသား စုစုေပါင္း ၂၁၆ဝ တက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ေရႊစီမံကိန္းနဲ႔ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေရနံသဘာဝဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္း စီမံကိန္းတို႔မွာ ေဒသခံ ျပည္သူ ၅၂ဝ ကို အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးေပးႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔လည္း ေကာ္မတီရဲ႕ အစီရင္ခံစာ မွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ တခါ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္ေစဖို႔ ျပည္နယ္အတြင္း တံတားအစင္း ၂ဝ ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ေမယုေတာင္ေက်ာ္လမ္း အသစ္ႏွစ္လမ္း ေဖာက္လုပ္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဆက္သြယ္ေရးက႑မွာေတာ့ ျပည္နယ္အတြင္း အင္တာနက္ သံုးစြဲသူေပါင္း ၁ သန္းေက်ာ္နဲ႔ မိုဘိုင္းတယ္လီဖုန္း လႊမ္းျခံဳႏိုင္မႈဟာ လူဦးေရရဲ႕ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ သံုးစြဲေနပါတယ္။ ရခိုင္မွာ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား တိုးျမႇင့္ရရွိေရး လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ရာမွာ တပ္ေတာင္၊ ကမ္ေထာင့္ႀကီး၊ ေျမပံု၊ ေပါက္ေတာ၊ ဂြ၊ ပုဏၰားကြၽန္း စတဲ့ ေဒသေတြမွာ ၂၄ နာရီ လၽွပ္စစ္မီး ရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ခဲ့သလို ေမာင္ေတာမွာ ၁၂ နာရီ၊ ဘူးသီးေတာင္မွာ ၉ နာရီ လၽွပ္စစ္မီး ရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့တယ္လို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီရဲ႕ အစီရင္ခံစာ ပထမပိုင္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံေပးေကာ္မရွင္ရဲ႕ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မယ့္ ေကာ္မတီတရပ္ကို အစိုးရက ၂၀၁၇ ေအာက္တိုဘာလမွာ စတင္ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့ၿပီး ေလးလ တႀကိမ္ ျပည္သူကို အစီရင္ခံဖို႔ တာဝန္ေပးထာတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up