ဒုတိယကမာၻစစ္လက္က်န္ဗံုး ေတြ႔ခဲ့ၿပီးေနာက္ လန္ဒန္စီးတီးေလဆိပ္ကို ပိတ္ | DVB