တိုင္းရင္းသား႐ိုးရာပြဲေတာ္ မႏၲလာသီရိအားကစားကြင္းတြင္ က်င္းပ (ဓာတ္ပံု) | DVB