အိႏၵိယတြင္ မဂၤလာေဆာင္ အထိမ္းအမွတ္ ေသနတ္ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီး ၁ ဦး ေသဆံုး | DVB