ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမြးေန႔အထိမ္းအမွတ္ မႏၱေလးၿမဳိ႕တြင္ ပဲျပဳတ္ႏွင့္နံျပားေကၽြး ကုသိုလ္ျပဳ (ဓာတ္ပံု) | DVB