ျမဴႏွင္းမ်ားပိတ္ေနသည့္ ဒလဘက္ကမ္းႏွင့္ သမၺာန္ငယ္ေလးမ်ား ျမင္ကြင္း | DVB