ဆမြတ္ဆာခြန္းတြင္ ျမန္မာလုပ္သား ၁ ဦး ပလတ္စတစ္ေမႊစက္ထဲ ေသဆံုး | DVB