အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္မထိုးေသးဟု ရခိုင္အမ်ဳိးသားေကာင္စီ ေျပာ | DVB