တ႐ုတ္တြင္ ဓာတ္ေငြ႔ရည္တင္ကားတစီး ေၾကာက္မက္ဖြယ္ မီးေလာင္ (႐ုပ္သံ) | DVB