ေမာင္ေတာတြင္ က်ပ္သိန္း ၁၇၀၀ ေက်ာ္တန္ဖုိးရွိ စိတ္ႂကြေဆးမ်ား ဖမ္းမိ | DVB