ခံ၀န္ထုိးစရာမလုိဘဲ ေက်ာင္းသား/သူ ၅၆ ဦး ေက်ာင္းျပန္တက္ခြင့္ရ | DVB