ျပစ္မ်ိဳးမွဲ႔မထင္ မ်က္ႏွာေလးရဖို႔ ငွက္ေပ်ာသီးခြံေလးနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ၾကမယ္ | DVB