A d v e r t i s e m e n t With Us

ေနာ္ဒစ္ေန႔ အခမ္းအနား ရန္ကုန္တြင္ က်င္းပ

က်ားမတန္းတူညီမွ်ေရးကို အဓိကထားရည္ရြယ္တဲ့ ေနာ္ဒစ္နုိင္ငံေတြရဲ႕ ေနာ္ဒစ္ေန႔ အခမ္းအနားကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၉ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က Nordic House မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာ္ဒစ္ေန႔ (Nordic Day) ကို ေနာ္ဒစ္နုိင္ငံေတြျဖစ္တဲ့ ဒိန္းမတ္၊ ဖင္လန္၊ ေနာ္ေဝ၊ ဆြီဒင္ႏုိင္ငံ သံတမန္ေတြက ဦးေဆာင္က်င္းပၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ အခုနစ္အတြက္ ေနာ္ဒစ္ေန႔ကို ျမန္မာနုိင္ငံက ျပည္သူေတြ ေနာ္ဒစ္နုိင္ငံေတြရဲ႕ တန္ဖိုးထားအေလးထားမႈေတြကို ပိုမုိက်ယ္ျပန္႔စြာသိေစဖို႔ ရည္ရြယ္က်င္းပတာလုိ႔ သိရပါတယ္။ ေနာ္ဒစ္နုိင္ငံေတြဟာ က်ားမတန္းတူညီမွ်ေရး (Gender Equality) ကို အေလးေပးတဲ့ နုိင္ငံေတြျဖစ္ၿပီး သူတုိ႔ရဲ႕မူ၀ါဒေတြကို ျပည္တြင္း ျပည္ပေတြမွာ ျမႇင့္တင္လုိတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္လည္း ရွိၾကပါတယ္။ ရန္ကုန္မွာ က်င္းပတဲ့ ေနာ္ဒစ္ေန႔ အခမ္းအနားမွာ ျပည္တြင္းက အမ်ဴိးသမီးလႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ၊ အမ်ဴိးသမီးအခြင့္အေရးလူပ္ရွားသူေတြပါ၀င္တဲ့ အမ်ဴိးသမီးစကား၀ုိင္းကိုလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္နဲ႔အတူ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲေတြကိုလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up