ေကအိုင္အို အန္စီေအ မထိုးရသည့္အေၾကာင္းရင္း မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္ ျဖန္႔ခ်ိ (႐ုပ္သံ) | DVB