ေအာင္ရဲေထြး ေသဆုံးမႈျဖင့္ ဖမ္းထားသူ ၃ ဦးကုိ ႐ုံးထုတ္၊ လုိျပသက္ေသ မလာေရာက္ | DVB