အေႂကြျဖင့္ ေငြလာအပ္သူကို ဘဏ္ဝန္ထမ္းက သံခၽြန္ျဖင့္ပစ္ေပါက္ | DVB