A d v e r t i s e m e n t With Us

သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ေတာင္သူ ၅၀ ခန္႔ ဆႏၵျပ

သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရာမွာ အဂတိလိုက္စားမႈေတြ ရွိတယ္ ဆိုၿပီး ေတာင္သူ ၅၀ ေလာက္က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇ ရက္က သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ႐ံုးေရွ႕မွာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ပါတယ္။ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဒုတိယအဆင့္ ေျမဟတ္တာ ၁၀၀ ထဲက ဟတ္တာ ၂ ဒသမ ၂ ဟတ္တာမွာ ေတာင္သူ ၁၁ ဦးအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေတြေပးဖို႔ က်န္ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဆႏၵျပ ေတာင္သူေခါင္းေဆာင္ ဦးလွသိန္းက “အခုက်န္ခဲ့တာက ၂၀၁၂ ထဲက သီးႏွံ စိုက္ေနတဲ့သူေတြပါ။ ေလ်ာ္ေၾကးေတြကို ၂၀၁၃-၂၀၁၄ မွ စိုက္တဲ့ သူေတြေတာင္ရၿပီး ၂၀၁၂ က သူေတြ မရတာက အဂတိလိုက္စားမႈ ရွိေနလို႔ပါ။ ဒီအတြက္ လာေရာက္ ေတာင္းဆိုရတာ ျဖစ္ပါတယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္။ ေတာင္သူေတြအေနနဲ႔ တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္တာျဖစ္ၿပီး ဇုန္ထဲမွာလည္း လမ္းေလၽွာက္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႉး-၁ ေဒါက္တာ ေဒၚသန္းသန္းသြယ္က “အခုက်န္ခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ ေနရာေတြကို ျပန္လည္စိစစ္သြားပါမယ္။ မွန္ကန္တယ္ဆိုရင္ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႔ကို တင္ျပၿပီး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာပါ။ ေကာ္မတီအေနနဲ႔ အဂတိလိုက္စားမႈ လံုးဝ မရွိဘူးဆိုတာကိုေတာ့ အတိအလင္း ေျပာႏိုင္ပါတယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up