A d v e r t i s e m e n t With Us

မာလ္တီမီဒီယာအကယ္ဒမီ သတင္းပညာသင္တန္းအတြက္ ဒီဗြီဘီႏွင့္ PEN ျမန္မာတို႔ MOU လက္မွတ္ထိုး

မာလ္တီမီဒီယာ အကယ္ဒမီ သတင္းပညာသင္တန္းအတြက္ ဒီဗြီဘီနဲ႔ PEN ျမန္မာတို႔ သင္တန္းခန္းမဆိုင္ရာ သေဘာတူညီမႈ MOU စာခ်ဳပ္ကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇ ရက္မနက္က ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ PEN ျမန္မာ႐ုံးခန္းမွာ လက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္ပါတယ္။ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲကို PEN ျမန္မာ ဥကၠ႒ ဦးမ်ိဳးျမင့္ၿငိမ္း၊ အတြင္းေရးမႉး ဦးဟန္ေဇာ္၊ ပ႐ုိဂရမ္မန္ေနဂ်ာ ဦးလဆန္းနဲ႔ ဒီဗီြဘီမီဒီယာမွ ရန္ကုန္ဗဴ်႐ုိ အႀကီးအကဲ ဦးတိုးေဇာ္လတ္၊ သင္တန္းပ႐ုိဂရမ္မနေ္နဂ်ာ ေဒၚစကားဝါေအာင္တုိ႔  တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up