ေမာ္လၿမိဳင္တြင္ မြတ္ဆလင္အမ်ိဳးသား ၁ ဦးထံမွ ဘုရားဆင္းတုေတာ္မ်ား သိမ္းဆည္းရမိ | DVB