A d v e r t i s e m e n t With Us

ျမစ္သားၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဓာတုလြတ္ စံျပစိုက္ပ်ဳိးခင္း စတင္ (သတင္းဓာတ္ပံု)

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ပထမဦးဆံုး ဓာတုလြတ္ သဘာဝဝန္းက်င္မပ်က္ စိုက္ပ်ိဳးေရး စံျပကြက္ (Conservation Agriculture Demo Plot) စိုက္ပ်ိဳးခင္းကို မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျမစ္သားၿမိဳ႕နယ္ သေျပသာရြာမွာ ေျမယာကို မထြန္ယက္ဘဲ စိုက္ပ်ိဳးေနပါတယ္။ ေျမျပင္ကို ပင္ႂကြင္းပင္က်န္ေတြနဲ႔ ဖုံးအုပ္စိုက္ပ်ိဳးၿပီး သဘာဝေျမၾသဇာ၊ သဘာဝ ပိုးသတ္ေဆးတို႔ အသံုးျပဳၿပီး ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ျဖစ္ အဲဒီစိုက္ကြင္းေတြထဲမွာ ေျမပဲ၊ ေျပာင္း၊ ကုလားပဲ သီးႏွံမ်ိဳးစံုျဖင့္ ေအာဂဲနစ္ စိုက္ပ်ိဳးမႈေတြကို ၂၀၁၇ ၾသဂုတ္လကေန စတင္စိုက္ပ်ိဳးေနၾကပါတယ္။ ေရရွားပါးတဲ့ ေဒသေက်းရြာေတြဟာ မိုးရာသီကို အားထားၿပီး စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ၾကတာေတြ ရွိပါတယ္။ အခု သဘာဝေျမၾသဇာနဲ႔ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္လာတဲ့အေပၚ ဒီႏွစ္ သီးႏွံမ်ိဳးစံု ရရွိလာတဲ့အတြက္ စားဝတ္ေနေရး အေထာက္အကူျပဳလာတယ္လို႔ သေျပသာေက်းရြာက ေတာင္သူေတြက ဒီဗီြဘီကို ေျပာပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up