ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒို္င္မွာ မတ္ပဲက ပိႆာ ၆၀ ဝင္ ၁ အိတ္ကို ၅၂,၈၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၂၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ မႏၲေလး ပြဲစားကုန္သည္ စက္ပို္င္အသင္းမွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၄၈,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၅၂,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၅၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၲေလး ကုန္စည္ဒိုင္ ၁ အိတ္ကို ၈၀၀ က်ပ္ ေဈးကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ပဲစင္းငံုနီ ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္မွာ ပဲစင္းငံုနီက ၁ အိတ္ကို ၄၀,၇၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၁၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ မႏၲေလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၃၄,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၄၀,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၲေလး ကုန္စည္ဒုိင္ ၁ အိတ္ကို ၇၀၀ က်ပ္ ေဈးကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ေျမေထာက္ပဲ မႏၲေလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာ ေျမေထာက္ပဲက ၅၄ ပိႆာဝင္ ၁ အိတ္ကို ၁၀၀,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၁၁၀,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ မံုရြာကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၉၀,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၁၀၅,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ မႏၲေလးနဲ႔ မံုရြာ ကုန္စည္ဒိုင္ ၁ အိတ္ကို ၅,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ စြန္တာ မႏၲေလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ စြန္တာျပာက ၅၈.၂၅ ပိႆာဝင္ ၁ အိတ္ကို ၉၃,၀၀၀ က်ပ္ကေန ၉၅,၀၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး ၂,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၉၄,၅၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိျပီး မႏၲေလးနဲ႔ ပခုကၠဴ ကုန္စည္ဒိုင္ ၁ အိတ္ကို ၅၀၀ က်ပ္ ေဈးကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ စီပီေျပာင္း ေျပာင္းအဓိကထြက္တဲ့ လား႐ိႈးကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ စီပီေျပာင္းက ၅၄ ပိႆာဝင္ ၁ အိတ္ကို ၂၈,၆၀၀ က်ပ္ကေန ၃၀,၂၄၀ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၁,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ မႏၲေလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၂၃,၅၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၃၀,၅၀၀ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၁,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ လား႐ိႈးနဲ႔ မႏၲေလး ကုန္စည္ဒိုင္ ၁ အိတ္ကို ၂၆၀ က်ပ္ ေဈးကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ၾကက္သြန္နီ ျမင္းျခံကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ၾကက္သြန္နီက ၁ ပိႆာကို ၉၀၀ က်ပ္ကေန ၁,၈၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး ၁ ပိႆာကို ၃၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ၁ ပိႆာကို ၇၀၀ က်ပ္ကေန ၂,၀၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး ၁ ပိႆာကို ၄၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ ျမင္းျခံနဲ႔ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒိုင္ ၁ ပိႆာကို ၂၀၀ က်ပ္ ေဈးကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ အခု ေဖာ္ျပသြားတဲ့ ေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမၽွ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ သတင္း - AMIA

//
More News
Up