တာခ်ီလိတ္တြင္ အင္အား ၅ ဒသမ ၁ အဆင့္ရိွ ငလ်င္လႈပ္ခတ္ | DVB