A d v e r t i s e m e n t With Us

စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ ဖက္ဒရယ္အေရးေဆြးေႏြး

စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မွာ ဖက္ဒရယ္ဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ျပည္ပက ပညာရွင္ေတြ ၃ရက္ၾကာ ျပဳလုပ္ေနပါတယ္။ လူနည္းစုတုိင္းရင္းသားက႑၊ ႏုိင္ငံသားက႑စတဲ့ အားလံုးက ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီကို သြားတဲ့ေနရာမွာ ပိုမိုပူးေပါင္းပါဝင္ႏုိင္ဖို႔ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွစ္ရပ္နဲ႔ အခုလိုအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြကို ျပဳလုပ္တာပါ။ ဒီအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြက ရရွိလာတဲ့ အခ်က္ေတြကို သက္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္ေတြအေနနဲ႔ ဥပေဒေတြေရးဆဲြတဲ့အခါ ဖက္ဒရယ္ကိုအေျခခံတဲ့ ဥပေဒျဖစ္ေစေရး၊ အစိုးရအဖဲြ႕အေနနဲ႔လည္း ဖက္ဒရယ္စနစ္အစိုးရျဖစ္ေပၚလာေရးေတြလုပ္ေဆာင္တဲ့အခါ ဆက္လက္အသံုးခ်သြား မယ္လို႔သိရပါတယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲစီစဥ္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံမ်ားဖိုရမ္ ျမန္မာႏုိင္ငံရံုး ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ ဦးထက္မင္းလြင္က “လူမ်ားစုျဖစ္တဲ့ ဗမာတိုင္းရင္းသားေတြဆိုရင္ ဖက္ဒရယ္ဆိုတာ လူနည္းစုတုိင္းရင္းသားေတြအတြက္ေျပာတာ ငါတို႔နဲ႔မဆိုင္ဘူးဆိုတာေတြရွိေနေသးတယ္။ လူနည္းစုတုိင္းရင္းသားေတြအေနနဲ႔လည္း နားလည္မႈပံုစံေတြက အမ်ိဳးမ်ိဳးကဲြျပားေနေသးတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ဖက္ဒရယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ေျပာၾကားခ်က္ေတြက တစ္ခ်ိဳ႔ Stakeholderေတြ၊ အက်ိဳးစီးပြားရွင္ေတြ အေနနဲ႔ စိုးရိမ္မယ္ဆိုရင္လည္း စိုးရိမ္စရာေတြလည္း ေတြ႔ေနရေသးတယ္”လို႔ေျပာပါတယ္။ ဒီအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြမွာ ဖက္ဒရယ္အမ်ိဳးအစားေတြ၊ အေျခခံသေဘာတရားေတြ၊ က်ားမ၊ ကေလးသူငယ္၊ တိုင္းရင္းသားစတဲ့က႑ေတြကို အိႏၵိယ၊ မေလးရွားစတဲ့ ႏုိင္ငံက ပညာရွင္ေတြနဲ႔ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေဆြးေႏြးၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံမ်ားဖိုရမ္ကို ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၀ နုိင္ငံနဲ႔ ဖဲြ႔စည္းထားၿပီး ကေနဒါႏိုင္ငံမွာ အေျခစိုက္ထားပါတယ္။ ဖက္ဒရယ္ဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြေတြကို ၂၀၁၂ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္က အျခားတုိင္းနဲ႔ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေတြမွာလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတုိင္းအတာ အေနနဲ႔ အႀကိမ္ ၃၀၀ေလာက္ရွိၿပီလို႔သိရပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up