ဂရမ္မီဆုေပးပြဲတြင္ ဆုေပါင္း ၆ ဆု သိမ္းပိုက္ၿပီး ေအာင္ပြဲခံလိုက္သည့္ ဘ႐ူႏုိမားစ္ | DVB