တပ္မေတာ္ႏွင့္ေကအုိင္ေအ တုိက္ပြဲေၾကာင့္ ေဒသခံေထာင္ခ်ီထြက္ေျပး | DVB