လြဳိင္ေကာ္ေထာင္မွ ျပန္လြတ္လာသည့္ ကယန္းအမ်ိဳးသားပါတီဥကၠ႒ ခြန္းဘီထူးႏွင့္ ေမးျမန္းခ်က္ | DVB