ဥပၸါတသႏၱိေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးတြင္ ဆြမ္းဆန္စိမ္းေလာင္လႉပြဲ က်င္းပ | DVB