A d v e r t i s e m e n t With Us

၆ လအတြင္း ပုိ႔ကုန္တန္ဖုိးထက္ ေဒၚလာသန္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ဖုိး ပုိသြင္းခဲ့

၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ၆ လအတြင္းမွာ ပို႔ကုန္တန္ဖိုးထက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂ ေထာင္ေက်ာ္ဖိုး ပိုသြင္းခဲ့တယ္လို႔ ျပန္ၾကားေရးသတင္းမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႔ရဲ႕ ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္ အေျခအေနအစီရင္ခံစာအရ ေအာက္တိုဘာလအတြက္ စုစုေပါင္း ပို႔ကုန္ တန္ဖိုးက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၂၈ ဒသမ ၁၈ သန္း ျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း သြင္းကုန္ တန္ဖုိးက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၄ဝ၈ ဒသမ ၄၅ သန္း ျဖစ္တာေၾကာင့္ ပို႔တဲ့ ပမာဏတန္ဖိုးထက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၄၈၀ ေက်ာ္ ပိုၿပီး သြင္းခဲ့တာပါ။ ၂ဝ၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီလက ေအာက္တိုဘာလအတြင္း စုစုေပါင္း ပို႔ကုန္တန္ဖိုးကေတာ့ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၁၅၉ ဒသမ ဝ၄ သန္း ျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း သြင္းကုန္တန္ဖိုးက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ဝ၅ဝ၃ ဒသမ ၃၄ သန္းျဖစ္လို႔ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြ (ပိုတဲ့ပမာဏတန္ဖိုးထက္ ပိုသြင္းလာတဲ့တန္ဖိုး) အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၃၄၄ ဒသမ ၃ဝ သန္း ရွိေနတာျဖစ္ပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up