A d v e r t i s e m e n t With Us

ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္မွာ မတ္ပဲက ပိႆာ ၆၀ ဝင္ ၁ အိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၅၂,၈၀၀ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၅၅၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ မႏၲေလး ပြဲစားကုန္သည္ စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ မတ္ပဲ အေဟာင္းက ၁ အိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၅၅,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၲေလး ကုန္စည္ဒုိင္ ၁ အိတ္ကို ၂,၂၀၀ က်ပ္ ေဈးကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ပဲစင္းငံုနီ ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္မွာ ပဲစင္းငံုနီက ၁ အိတ္ကို ၃၆,၅၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၅၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ မႏၲေလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၃၄,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၂,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၲေလး ကုန္စည္ဒိုင္ ၁ အိတ္ကို ၂,၅၀၀ က်ပ္ ေဈးကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ စြန္တာပဲ ရန္ကုန္ ကုန္စည္ဒိုင္မွာ စြန္တာပဲက ၅၈.၂၅ ပိႆာဝင္ ၁ အိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၁၂၁,၅၀၀ ကေန ၁၂၃,၈၀၀ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး မႏၲေလး ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ စြန္တာပဲ အသစ္က ၁ အိတ္ကို ၁၀၀,၀၀၀ က်ပ္ကေန ၁၀၅,၀၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၲေလး ကုန္စည္ဒုိင္ ၁ အိတ္ကို ၂၀,၀၀၀ က်ပ္နီးပါး ေဈးကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ကုလားပဲ 929 မႏၲေလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာ ကုလားပဲ 929 က ၅၆.၂၅ ပိႆာဝင္ ၁ အိတ္ကို ၈၅,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၈၇,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး မံုရြာကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၈၇,၆၀၀ က်ပ္ ရွိပါတယ္။ မႏၲေလးနဲ႔ မံုရြာကုန္စည္ဒိုင္ ၁ အိတ္ကို ၆၀၀ က်ပ္ ေဈးကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ႏွမ္းနက္ မႏၲေလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာ ႏွမ္းနက္က ၄၅ ပိႆာဝင္ ၁ အိတ္ကို ၁၀၀,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၁၀၆,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး မံုရြာကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၉၆,၀၀၀ က်ပ္ကေန ၁၁၇,၀၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ မႏၲေလးနဲ႔ မံုရြာကုန္စည္ဒိုင္ ၁ အိတ္ကို ၁၁,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ စားအုန္းဆီ မံုရြာကုန္စည္ဒိုင္မွာ စားအုန္းဆီက ၁ ပိႆာကို ၁,၇၀၀ က်ပ္ကေန ၁,၇၂၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး ျမင္းျခံကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ၁ ပိႆာကို ၁,၇၅၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ မံုရြာနဲ႔ ျမင္းျခံ ကုန္စည္ဒိုင္ ၁ ပိႆာကို ၃၀ က်ပ္ ေဈးကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ အခု ေဖာ္ျပသြားတဲ့ ေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမၽွ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ သတင္း - AMIA

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up