သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ ဘယ္ေလာက္အေရးပါသလဲ

ဒီေန့ ေမ ၃ ရက္ေန့ဟာ ကမာၻ့စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ေန့ျဖစ္ပါတယ္။ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ဟာ ဒီမုိကေရစီရဲ့ အေျခခံအခြင့္အေရးလုိ့လည္း ေျပာၾကပါတယ္။ ဒီဗြီဘီပရိသတ္ေတြအေနနဲ့ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ဟာ ဘယ္ေလာက္ထိ အေရးပါတယ္လုိ့ ထင္ပါသလဲ။ သင့္ရဲ့ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေတြကုိ ေရးသားထားခဲ့နုိင္ပါတယ္။

//
More News
Up