ရခုိင္ျပည္နယ္ စည္ပင္၀န္ႀကီးကုိ တာ၀န္မွရပ္စဲ

ရခုိင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔၀င္ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီး ဦးမင္းေအာင္ကို တာဝန္မွ ရပ္စဲလိုက္ေၾကာင္း သမၼတ႐ုံးက ဇန္နဝါရီ ၁၈ ရက္စြဲနဲ႔ ထုတ္ျပန္ပါတယ္။   စည္ပင္ဝန္ႀကီး ဦးမင္းေအာင္ကို ဇန္နဝါရီ ၂ ရက္က က်င္းပခဲ့တဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚအစည္းအေဝးမွာ စည္ပင္သာယာေရး ဝန္ႀကီးအျဖစ္က ရပ္စဲဖုိ႔ အဆုိတင္သြင္းၿပီး မဲခြဲ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တာပါ။ မဲခြဲ ဆုံးျဖတ္ရာမွာ  ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ အပါအဝင္ မဲေပးသူ စုစုေပါင္း ၄၅ ဦးရွိခဲ့ၿပီး အဲ့ဒီမွာေထာက္ခံမဲ ၃၇ မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၈ မဲ ရခဲ့ပါတယ္။ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီး ဦးမင္းေအာင္ကို ရခိုင္ျပည္နယ္က ေဈး ၅ ေဈးအပါအဝင္ ကူးတို႔ေလလံကိစၥေတြမွာ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ အခ်က္အလက္ေတြကို ဆန္႔က်င္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာေၾကာင့္ ဆက္လက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဖို႔ မသင့္ဘူးလို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကတာပါ။

//
More News
Up