တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ပထမဆံုး ေမာင္းသူမဲ့ ရထား စတင္စမ္းသပ္ (႐ုပ္သံ) | DVB