ခ႐ုိင္းမီးယားတြင္ ႐ုရွားက ေ၀ဟင္ပစ္ဒုံးက်ည္တပ္ခြဲသစ္ ခ်ထား | DVB