ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ အေထာက္ကူျပဳႏုိင္ေရး လူငယ္စကား၀ုိင္းမ်ား က်င္းပျခင္းျဖစ္ဟု ဦးေဖျမင့္ေျပာ | DVB